KOBYLIŃSCY HERBU PRUS II oraz połączone rody  Napisz do nas

Strona poświęcona informacjom na temat rodziny Kobylińskich pochodzących od Jakuba i jego syna Wojciecha

a także od Piotra Włostowicza - rodzina Dunin Wąsowicz

 

Większośc informacji, które tu są w tej chwili to informacje pochodzące od Grzegorza Sobolewskiego, niestrudzonego badacza genealogii rodzinnej, od pani Izy Kuczyńskiej z Warszawy córki Marii, wnuczki Aleksandra, który był bratem Kazimierza Kobylińskiego Bohaterskiego Powstańca z 1830 roku oraz  a także przy skromnym udziale Romualda Walewskiego.

 

Drzewo genealogiczne - zstępni JAKUBA KOBYLIŃSKIEGO (ver.PAF)

 Drzewo genealogiczne JAKUBA KOBYLIŃSKIEGO wraz z gałęziami pobocznymi (ver.GreatFamily)

Drzewo genealogiczne JAKUBA KOBYLIŃSKIEGO wraz z gałęziami pobocznymi (ver.PDF)

Drzewo genealogiczne PIOTRA WŁASTA wraz z gałęziami pobocznymi (ver.PDF)

 Drzewo genealogiczne Piotra Własta i jego żony Marii wraz z gałęziami pobocznymi (ver.GreatFamily)

  Przeczytaj więcej o rodzinie Dunin Wąsowicz którego protoplastą był Piotr Włostowicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcemy na tej stronie zgromadzić całą wiedzę na temat rodziny Kobylińskich i pokrewnych gałęzi.

 

 

Archiwum zmian na stronie:

 

 

1. Strona powstała w kwietniu 2003 roku

2. Spotkanie rodzinne + zdjęcie w lipcu 2003 roku

3. Dołożenie drzewa genealogicznego w pażdzierniku 2003 roku

3. Spotkanie rodzinne w Białymstoku w czerwcu 2004 roku+ dołożenie informacji o historii rodziny, mapki terenów zamieszkałych do 1863 roku przez Kobylińskich 

4. X.2004 - Zamieszczenie życiorysu własnoręcznie napisanego przez Jana Hipolita Walewskiego (1876-1954)

5. XI.2004 - Zamieszczenie zdjęć Leopolda Walewskiego oraz jego syna Taduesza Walewskiego

6. I.2005 - Zamieszczenie zdjęcia rodzinnego Walewscy+Szurmach z Łodzi 

7. 7. II.2005 - Zamieszczenie zdjęć z pogrzebu Juliusza Walewskiego

8. 8. IV.2005 - Zamieszczenie życiorysu własnoręcznie napisanego przez Juliusza Walewskiego (1909-2005) 

9. 22.08.2009 - Zamieszczenie nowego drzewa genealogicznego wraz z Duninami;

10. 3.10.2013 - Informacje dotyczące odnalezienia grobu Kazimierza Kobylińskiego

3.11.2013 - odsłonięcie tablicy poświęconej Kazimierzowi Kobylińskiemu w Siennicy

11.11.2013 - informacja o odsłonięciu tablicy w Niewodnicy Kościelnej.

12.12.2013 - odnalezienie grobu Antoniego Walewskiego i jego aktu zgonu

8.11.2014 - odsłonięcie obelisku upamiętniającego powstańców 4.XI.1863 roku pod Cegłowem

11.11.2015 - zamieszczone linki do znalezionych filmów

05.12.2015 - zamieszczenie informacji o domu w Białymstoku należącym kiedyś do Kazimierza Kobylińskiego.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 grudnia 2015.

Jeden z białostockich historyków pan Wiesław Wróbel dokumentując dzielnicę Białegostoku - Bojary w swoim opracowaniu "Bojary3" zamieścił bardzo ciekawą informację:
Jedno z największych odkryć wiąże się z posesją pod numerem 30. Do niedawna stał tam dom pierwszego po odzyskaniu w 1919 roku niepodległości prezydenta Białegostoku, Bolesława Szymańskiego. W domu tym był przyjmowany na herbatce Józef Piłsudski w 1921 roku gdy odbierał do władz miasta tytuł honorowego obywatela Białegostoku. Autor dotarł do dokumentów świadczących o tym, że nieruchomość tę przed 1865 posiadał Kazimierz Kobyliński, syn Wiktora Kobylińskiego, właściciela podbiałostockiego majątku Zalesiany.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 listopada 2015.

Polskie Kroniki Filmowe z początku PRLu zostały zdygitalizowane i umieszczone w internecie. Dzięki temu odnaleźliśmy kroniki na których sędzia Jan Hipolit Walewski skazuje oprawców hitlerowskich na karę śmierci:

Proces przeciwko Hansowi Biebowowi - komendantowi łódzkiego getta:

 

Proces przeciwko Walterowi Pelzhausenowi - komendantowi więzienia na Radogoszczu w Łodzi, które zostało w przeddzień wyzwolenia Łodzi podpalone.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 listopada 2014. Cegłów.

W lasach pod Cegłowem uporządkowano mogiłę i odsłonięto obelisk poświęcony poległym w dniu 4.XI.1863 roku powstańcom z oddziału Kazimierza Kobylińskiego

Stało się to dzięki staraniom lokalnych badaczy historii z Mińska Mazowieckiego i Cegłowa.


 

 

 

 

 

12 grudnia 2013.

 

Po długich, często prowadzonych po omacku poszukiwaniach udało się odnaleźć miejsce pochówku Antoniego Walewskiego.

Antoni Walewski ojciec pięciu braci: Gustawa, Leopolda, Jana Hipolita, Maksymiliana, Edwarda zmarł 22.12.1903 roku w Siedlcach.

Z aktu zgonu wynika, że jego ojciec miał na imię Ignacy a matka to Karolina z Tuszanowskich. Grób Antoniego znajduje się na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach.

 

Przy okazji apelujemy do osób, które coś wiedzą na temat pochowanego Antoniego o kontakt. Szczególnie prosimy o kontakt osoby zamieszkałe w Siedlcach, które mogą mieć jako swoich przodków Antoniego lub Ignacego Walewskiego.


Drzewo genealogiczne Antoniego Walewskiego

 

 

 

 

11 Listopada 2013

 

W Niewodnicy Kościelnej k/Białegostoku , w kościele pw. św Antoniego, z inicjatywy Pana Henryka Zdanowicza, członka Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała z Choroszczy, odbyły sie uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem tablicy upamiętniającej Kobylińskich i ich towarzyszy broni pochodzącym z ziemi niewodnickiej biorącym udział w Powstaniu Styczniowym 1863r. 

 

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Kazimierz Kobyliński został rozkazem nr 13 Rządu Narodowego z dnia 11 XII 1863 roku mianowany na stopień majora.

Wiadomości o śmierci Kazimierza Kobylińskiego najwyraźniej nie dotarły do Warszawy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3 Listopada 2013

 

W Siennicy k.Mińska Mazowieckiego w dniu dzisiejszym została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca Kazimierza Kobylińskiego oraz kilku innych powstańców z jego oddziału. Miejsce pochówku zostało odkryte przez pana Bogdana Kucia w maju b.r. (patrz informacja niżej).

 

 

Wraz z Kazimierzem w Powstaniu wzięli udział dwaj jego synowie: Adolf i Konstanty.

Konstanty Kobyliński został skazany na 4 lata pracy w łagrach sybirskich.

Katorgę odbywał poza Bajkałem w Zakładach Nerczyńskich. W 1866 r. przeniesiono go na osiedlenie do okr. kireńskiego. W latach 70. XIXw  przebywał w gub. nowogrodzkiej. 

Po 1883 r. zwolniony z dozoru policyjnego. Zmarł po powrocie do Polski w 1919 roku.

 

Adolf Kobyliński zmarł w carskim więzieniu w Grodnie. 

Sam zgłosił się do władz carskich korzystając z amnestii ogłoszonej.  Nawet otrzymał pracę w administracji państwowej.

Niestety gdy dowiedział się o tym znany ze swego okrucieństwa gubernator

Murawjow tzw. "Wieszatiel" natychmiast Adolf został aresztowany i skazany za udział w partii Kazimierza Kobylińskiego na śmierć. 

Nie doczekał wykonania wyroku. Zmarł na zawał  w celi śmierci.

 

 

 

Na zdjęciu Konstanty Kobyliński -

zdjęcie w Muzeum Historycznym m.st.Waraszy - Katalog fotografii "Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy" ze zbiorów Muzeum

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W maju 2013 roku pasjonat historii, pan Bogdan Kuć, prezes Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego dokonał odkrycia miejsca pochówku bohatera, jednego z dowódców Powstania Styczniowego

Kazimierza Kobylińskiego.

Artykuł na ten temat ukazał się w gazecie LOKALNA (tygodnik powiatu mińskiego i wesołej).     Artykuł ten możecie przeczytać TU

 

Akt zgonu - zdjęcie dokumentu jest TU

 

Wiele informacji na temat Kazimierza Kobylińskiego jako dowódcy oddziałów polskich w czasie Powstania Styczniowego i działalności w trakcie Powstania możecie przeczytać również w artykule

Henryka Zdanowicza - kliknij aby przeczytać

 

W dniu 3 listopada 2013 planowana jest uroczystość odsłonięcia płyty upamiętniającej Kazimierza Kobylińskiego na cmentarzu przykościelnym w Siennicy.

Będziemy starać się zamieścić na naszej stronie zdjęcia z tej uroczystości.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

W DNIU 16 LUTEGO 2005 ROKU ZMARŁ 

 

ś. p.

 JULIUSZ WALEWSKI 

 

(13-te pokolenie  Jakuba Kobylińskiego)

 

syn Jana Hipolita i Marii Brochwicz-Zieleńskiej

ps. Krzysztof 

w czasie II wojny światowej  kurier na trasie Warszawa-Paryż

człowiek wielkiego umysłu i serca

 

Dziękujemy, że byłeś z nami.

 RODZINA

 

W dniu 23 lutego 2005 roku pożegnaliśmy 

w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego , 

przedstawicieli Armii Krajowej oraz 

Wydziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej ZWZ-AK ,,Zagroda" 

wspaniałego, odważnego i dzielnego człowieka

Juliusza Walewskiego  - "Krzysztofa"

 

( Życiorys Juliusza Walewskiego  )NOWOŚĆ

tutaj link do jego drzewa genealogicznego

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami, artykułami

a także do zapoznania się z dawnymi dziejami naszej rodziny

 

Chcemy zorganizować zjazd rodziny KOBYLIŃSKICH. Marzy się nam zorganizowanie takiego spotkania w Niewodnicy Kościelnej w gminie Turośń Kościelna k/Białegostoku dokąd sięgają korzenie naszej rodziny. Tam od XVI wieku do Powstania Styczniowego mieszkali nasi przodkowie. Udział w Powstaniu 1863 roku i bohaterska śmierć Kazimierza Kobylińskiego spowodowała konfiskatę majątku oraz liczne zsyłki męskiej części rodziny na Syberię. Część tych terenów ( 80 ha z 330ha) udało się odzyskać potomkom Kazimierza Kobylińskiego na początku 1939 roku. Po wojnie 6 września 1944 r. PKWN  będący przedłużeniem władzy sowieckiej w Polsce wydał dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej. Na mocy tego dekretu  państwo skonfiskowało  majątki ziemskie tych właścicieli, którzy posiadali więcej niż 50 ha użytków rolnych. W ten sposób ponownie rosyjska władza odebrała rodzinie ziemie stanowiące jej "kolebkę".

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyczynić się do takiego spotkania

 

foto. Pomnik na cmentarzu w Będzinie Józefy Walewskiej z domu Kobylińskiej córki Kazimierza Kobylińskiego

 

SZYMON KOBYLIŃSKI (syn Zygmunta, wnuk Wiktora, prawnuk Aleksandra brata Kazimierza Kobylińskiego wyżej wymienionego)

Urodził się w malarskiej rodzinie i kontynuował jej tradycje - zadebiutował rysunkiem prasowym już w roku 1936, w wieku dziewięciu lat. Studiował grafikę na ASP i historię sztuki na UW. Jeszcze jako student współpracował z pismami satyrycznymi. Nawet uczestnicząc w socrealistycznej propagandzie Kobyliński wykazywał się oryginalnym stylem i poczuciem humoru, które sprawiało, że podążał własną drogą nawet gdy teoretycznie starał się dostosować do bieżącej linii. W 1954 roku narysował na przykład serię rysunków przedstawiających kułaków w różnych epokach, od starożytnego Egiptu poprzez średniowiecze, renesans, barok i kubizm aż do kułaka socrealistycznego. Miał na swoim koncie ilustracje do ok. 300 książek. Ilustrował najważniejsze dzieła literatury polskiej- "Pana Tadeusza" czy "Trylogię" - ale potrafił ilustrować dosłownie wszystko: poradnik seksuologiczny, "Słownik idiomów angielskich", antologię humoru półsłówek, popularnonaukową książkę o genetyce czy podręcznik dla informatyków zatytułowany "Konwersacyjne otoczenie programowe języka Pascal". Jedną z jego największych pasji była jednak historia Polski i jej plastyczne otoczenie - mundury, stroje, uzbrojenie, dekoracja wnętrz. Realizował tę pasję zarówno jako scenograf - projektował kostiumy i dekoracje do wielu telewizyjnych spektakli i filmów historycznych, m.in. do serialu "Janosik" - jak i ilustrator szkolnych podręczników historii.

Przez cały okres PRL Kobyliński był człowiekiem-instytucją. Co tydzień jego satyryczny rysunek komentował aktualne wydarzenia polityczne w rogu pierwszej strony tygodnika "Polityka". Współpracował z telewizją polską od jej zarania. Poza ilustrowaniem cudzych tekstów napisał też kilkanaście własnych książek, głównie zbiorów esejów i felietonów. Miał ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (m.in. w Wiedniu, Londynie, Lipsku, Paryżu i Sztokholmie). Otrzymał też szereg odznaczeń, z których najbardziej sobie cenił przyznany mu przez dzieci Order Uśmiechu.

Zmarł 15 kwietnia 2002 roku.

wo - gazeta.pl

Wanda z Bilnickich Kobylińska , żona Wiktora Kobylińskiego, babcia Szymona Kobylińskiego./zdjęcie w posiadaniu Grzegorza Sobolewskiego/

 

Zygmunt Kobyliński, syn Wiktora i Wandy z Bilnickich  inż. rolnik, prof. SGGW, jeniec oflagu Woldenberg, ojciec Szymona Kobylińskiego /zdjęcie w posiadaniu Grzegorza Sobolewskiego/

Aleksander Kobyliński syn Wiktora i Wandy Bilnickiej, inżynier budownictwa lądowego specjalista budowy dróg fotografia z okresu I wojny /zdjęcie w posiadaniu Grzegorza Sobolewskiego/

Tadeusz Kobyliński, syn Wiktora i Wandy z Bilnickich, inżynier,oficer oddziału płk. Lisa-Kuli, kawaler orderu Virtuti Militari, zginął w wojnie 1920 r. na kresach wschodnich /zdjęcie w posiadaniu Grzegorza Sobolewskiego/

Maksymilian Walewski, syn Antoniego Walewskiego i Józefy Kobylińskiej, v-ce przew. Sądu w Białej Podlaskiej po II Wojnie Światowej notariusz w Kutnie

Jan Walewski, syn Antoniego i Józefy Kobylińskiej, adwokat w Warszawie, po II wojnie światowej Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Przewodniczył Sądowi i skazał na śmierć m.in. katów łódzkiego getta Bibowa oraz więzienia na Radogoszczu - Peltzhauzena.

Przeczytaj jego życiorys własnoręcznie napisany w 1950 roku

Jan Walewski wraz z pierwszą żoną Marią Brochwicz -Zieleńską córka Jana i Jadwigi Ziegernkorn.

Leopold Walewski, syn Antoniego i Józefy Kobylińskiej, ur. 12.X.1873 roku, Naczelny lekarz Wyroziembskiego Szpitala Siedleckiej Gubernii

Tadeusz Walewski, syn Leopolda Walewskiego i Wandy Święcickiej

Maria Ludwika Walewska żona Jana Walewskiego, córka Chomiczewskiej Marii i Dunin-Wąsowicza Ludwika Józefa

Anna i Zbigniew Hryckiewiczowie

Stefania z Mierzejewskich Kobylinska

Tadeusz Kobylinski

Bohdan i Zosia Kobylinscy

Alina z Jabłońskich Kobylinska oraz jej zdjęcie z psem Atomem

*********************************************************************************************************

Zdjęcia współczesne:

III. 1995 - 90-ta rocznica urodzin Zofii Szurmach NOWOŚĆ

Paweł Walewski - Dziennikarz Polityki (zdjęcie z wręczenia nagrody Grand Press 2003)

 

W lipcu 2003 udało się spotkać w Warszawie drobnej części naszej rodziny. Poniżej zdjęcie z tego spotkania:

od lewej: Agnieszka Walewska, Zachary Połubiński, Romuald Walewski, Łukasz Walewski, Michalina Połubińska

Pragnę Wam "donieść" że w dniach 11-13 czerwca 2004 doszło do spotkania rodziny, której gałęzie rozdzieliły się w XVI wieku. Spotkali się przedstawiciele rodzin Sobolewskich i Walewskich. Przy okazji odwiedziliśmy tereny rodzinne: Zalesiany, Horodniany, Ignatki i oczywiście Niewodnicę Kościelną. Udało się odnaleźć "czarną madonne" ofiarowaną w intencji rodziny przez panią Izę Kuczyńską. Została wyczyszczona i znalazła się ponownie na ołtarzu obok cudownego obrazu św.Antoniego.  

Na zdjęciu poniżej od prawej: (górny rząd) Piotr-syn Grzegorza, Grzegorz Sobolewski, Bożena Walewska, Romuald Walewski, (dolny rząd) Ewa Sobolewska-córka Grzegorza, Maria Sobolewska-żona Grzegorza  

Po latach znów udało się spotkać części rodziny.

Z okazji obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego odbyło się kilka uroczystości poświęconych naszemu przodkowi - Kazimierzowi Kobylińskiemu. Piszemy o tym wyżej. W Siennicy gdzie została odsłonięta tablica zrobiliśmy nowsze bo z 4.XI.2013 zdjęcie rodzinne.

Na zdjęciu od prawej: Łukasz Walewski, Romuald Walewski, Michalina Walenta, Krystyna Gutowska (z domu Kobylińska), Zachary Połubiński, Magdalena Szewczyk (z Marysią na rękach), Bożena Walewska.

11 listopada 2013 w trakcie uroczystości odsłonięcia tablicy w Niewodnicy Kościelnej znów udało się nam spotkać: (od lewej: Krystyna Gutowska, Agnieszka Walewska, Romuald Walewski, Bożena Walewska, Michalina Walenta, Zachary Połubiński.

 

 

ZAPRASZAMY BARDZO SERDECZNIE DO WSPÓŁREDAGOWANIA zawartości tej strony.

Wszlekie informacje prosimy zgłaszać e-mailem pod adres: kobylinscy.zalesiany@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami, artykułami

a także do zapoznania się z dawnymi dziejami naszej rodziny

z poważaniem

Michalina Połubińska

Grzegorz Sobolewski

Romuald Walewski
Genealogia i Heraldyka

NASZA STRONA ZAREJESTROWANA W WORTALU WEBRING

Logo Webringu Genealogia Polska [ Webring Genealogia Polska ]
[ Poprzedni ] [ Losowy ] [ Następny ]
[ Lista wszystkich stron ]
[ Napisz do admina webringu: admin@genpol.com ]